top of page

Markedsrapport februar 2024

Om det er gufset fra 70-tallet eller sterke makrotall som har påvirket renteoppgangen mest gjennom februar måned, er usikkert. Uansett har rentene kommet kraftig opp siste måned og er nå mer i tråd med hva sentralbankene har gjentatt og gjentatt: Det er for tidlig med rentekutt. I forrige månedsrapport priset markedet inn 6-7 rentekutt i USA og var langt mer aggressive i kuttene enn FED som selv indikerte kun tre kutt. Nå priser markedet inn ca tre kutt i år, så her har markedsaktørene og FED omsider funnet tonen.


Både representanter fra FED og ikke minst vår egen Ida Wolden, har trukket frem inflasjonsgufset fra 70-tallet som et argument på hvorfor det kan være farlig å kutte renten for tidlig. I dette eksempelet kuttet USA renten for tidlig, noe som medførte at inflasjonen kom tilbake i en sterkere versjon. Uansett, på rentemøtet til FED tidlig i februar, ble et rentekutt i mars mer eller mindre utelukket, selv om det i pengemarkedet var priset inn 40 % sannsynlighet for et kutt. Nå har markedet omsider lyttet til FED og vi ser først et eventuelt kutt i juni måned.


Makrotallene som har kommet har heller ikke styrket troen på rentekutt. Vi har sett sterke sysselsettingstall i USA (nonfarm payrolls) og oppgang i ISM indeksen for både industrien og servicenæringen. Vi har også sett oppgang i produsentprisindeksen, noe som tyder på at det ikke er enkelt å få ned inflasjonen umiddelbart. Inflasjonstallene fra USA har heller ikke overbevist markedet, der de viste en flat utvikling på kjerneinflasjonen som ligger på 3,9 % for andre måned på rad. Tallene fra Norge viste riktignok en nedgang i kjerneinflasjonen fra 5,5 % til 5,3 %, men er fremdeles altfor høyt til at Norges Bank vil senke skuldrene. Et moment er også forventningene til lønnsoppgjøret, hvor partene forventer en økning på over 5 %. Markedets forventning til rentekutt i Norge har kommet ned og priser nå inn ca halvannet rentekutt i Norge inneværende år. Endringene i renteforventningene ser vi igjen i rentemarkedet generelt, med en relativ kraftig oppgang i både amerikansk 2 og 10 åring og statsrenter generelt. Fastrentene har også kommet kraftig opp igjen etter nedgangen i rentene siste halvår.


Til tross for oppgangen i rentemarkedet, ser vi fremdeles kraftig oppgang i amerikanske aksjemarkeder. Nok en gang er det de største teknologiaksjene som sørger for oppgangen og særlig de syv største, The Magnificent Seven (Apple, Microsoft, Google, Amazon, Nvidia, Facebook og Tesla) Det norske markedet er imidlertid litt mer avventende og særlig usikkerheten rundt oljemarkedet preger en oljetung Oslo Børs som er ned over 3 prosent hittil i år. Ellers noterer vi oss at Nikkei børsen i Japan er tilbake på 40.000 nivået. Det tok bare 34 år og er et bevis på at langsiktighet lønner seg. Heldigvis har avkastningen på børsene vi forholder oss til vært vesentlig bedre.


Vi oppsummerer februar med følgende data per 29.02. Amerikansk 10 åring ligger på 4,26 %. Norsk 10 åring er på 3,82 %. Norsk 10 års swap er på 3,856 %. Oljeprisen er på 81,93 USD. OSEBX var ned 0,96 % i februar og er ned 3,10 % i år. S&P 500 var opp 5,19 % i februar og er opp 6,84 % i år, mens NASDAQ var opp 6,12 % og 7,20 % i år.Comments


BCM_hovedlogo_hvit_300x.png
bottom of page