top of page

Markedsrapport juli


Hvordan gikk det egentlig med aksjemarkedene gjennom sommeren?


Resesjon. En økonomisk tilbakegang eller nedgang. Normalt definert som to eller flere kvartaler med økonomisk nedgang i BNP. USA leverte på tampen av sommeren nok et kvartalsmessig fall i BNP veksten og man skulle da tro at USA teknisk sett er i resesjon. Men, neida. Det er vi ikke, sier sentralbanksjef Powel og får støtte fra NBER, som er byrået som bestemmer om det er resesjon eller ikke. Den økonomiske tilbakegangen er tydeligvis ikke bred nok til at man kan få resesjonsstempelet på nedgangen. Blant annet er det fremdeles sterk sysselsetting og vekst i det private forbruket, noe som ikke er forenelig med hva vi forbinder med en resesjon. Likevel er det mange indikatorer som tyder på at vi går mot en nedgang i økonomien. Vi har i siste periode sett en klar svekkelse i PMI/ISM indekser verden over og juni måned ble avsluttet med laveste PMI måling i USA på 26 måneder. Den samlede PMI indeksen for både servicesektoren og industrien krøp under 50, noe som indikerer tilbakegang i økonomien i tiden fremover. En annen viktig indikasjon på resesjon er at vi har en invertert rentekurve på amerikanske statsrenter, dvs at 2 års stat er høyere enn 10 års stat. Dette forklares med at vi er nå i en periode med kraftig renteoppgang for å bremse inflasjonen, men allerede neste år kan man forvente rentekutt, da grunnet tilbakegang i økonomien. FED annonserte også som ventet i juli, nok en renteøkning på 75 punkter. Vi er nå oppe i et intervall på 2,25 % -2,50 %. Markedet tror på ytterligere en økning på 50 punkter i september og en mulig topp på 3,25 % - 3,5 %, før vi igjen ser et rentekutt neste sommer Til tross for at store deler av markedsaktørene i Norge har hatt mer fokus på å finne alternative reiseruter til Europa takket være flystreiken, har det likevel vært bevegelser internasjonalt som igjen har preget det norske sommermarkedet. Verdens viktigste rente, den amerikanske 10 åringen, har gjennom juli måned falt fra 2,97 % til 2,64 %. Dette forklares med resesjonsfrykten og at man som nevnt ser for seg en rentetopp og et rentekutt allerede neste sommer. Dette har igjen satt fyr på aksjemarkedene som ser igjennom resesjonen og fokuserer mer på fremtidige lave renter. Vi ser dette i særlig grad på NASDAQ, som har stor andel med vekstselskaper som nyter godt av lave renter. Også andre børser, som vår egen Oslo Børs, har hatt et fint løft gjennom sommeren. Det blir spennende å se hvordan inflasjonstallene utarter seg fremover og hvordan dette påvirker både de lange og de korte rentene og markedet generelt. Vi oppsummerer juli med følgende data per 31.07.2022. Amerikansk 10 åring ligger på 2,642 %. Norsk 10 åring er på 2,872 %. Norsk 10 års swap er på 2,945 %. Oljeprisen er på 110 USD. OSEBX var opp 7,08 % i juli og er opp 4,3 % i 2022. S&P 500 var opp 9,11 % på månedsbasis og er ned 13,34 % i 2022, mens NASDAQ var opp 12,55 % i juli og er ned 20,66 % i 2022.


Se vår markedsrapport for juli her:

Markedsrapport juli 2022 utsendelse
.pdf
Last ned PDF • 298KB

Comments


BCM_hovedlogo_hvit_300x.png
bottom of page