top of page

Markedsrapport juli 2023

Sommeren er over og markedsaktørene kommer sakte, men sikkert tilbake til hverdagen. Det var få store selskapsnyheter av betydning i juli måned, men både rentemøter og inflasjonstall har som vanlig preget markedene også denne måneden. Det store spørsmålet er fremdeles hvorvidt det blir en myk eller hard landing i økonomien. Paradokset er at vi fremdeles ser stigende renter og stigende aksjemarkeder. Spesielt er det at NASDAQ, som er mest rentesensitiv, er opp nærmere 40 % i år, til tross for truslene om en hard landing.


ISM indeksen for industrien kom nok en gang inn godt under 50, noe som indikerer at industrien i USA fremdeles spår en nedgang i økonomien. Det interessante er at underindeksen som måler innsatspriser er videre ned, dvs. at industrien ser at prisene på innsatsvarer er fallende. Om mulig, kan dette tolkes positiv i den grad at dette kan påvirke inflasjonstallene i negativ retning. Samtidig er arbeidsmarkedet og lønnsveksten fremdeles sterk, så vi er ikke der ennå at vi kan konkludere at inflasjonsfaren er over for denne gangen.


Inflasjonstallene fra USA bedret seg og kjerneinflasjonen er nede på 4,6 %. Fremdeles for høyt, men samtidig er månedsendringen på knappe 0,3 %. På rentemøtet i Fed senere i måneden valgte de å gjenoppta rentehevingen med nye 25 punkter, opp til et nivå på 5,25-5,50 %. Hvorvidt det blir ytterligere hevinger er uklart og er avhengig av fremtidige datapunkter. Markedet priser inn i skrivende stund en rentetopp i november, hvor det er 70 % sannsynlighet for at toppen allerede er nådd, mens man priser inn en 30 % sannsynlighet for en ytterligere 25 punkters heving på enten rentemøtet i september eller møtet i november.


I Norge derimot er inflasjonen fremdeles ikke under kontroll. Både totalinflasjonen og kjerneinflasjonen kom inn over hva som var forventet med hhv 6,4 % og 7 % på årsbasis. Norges Bank har ikke hatt rentemøte denne måneden, men markedet forventer at de kommer til å løfte renten på møtet i august med minst 25 punkter. Det er altså usikkert om Norges Bank velger å heve med 25 eller 50 punkter i august. Tidligere har det vært spådd at toppen blir på 4,25 %, men sannsynligheten for at det blir ytterligere 25 punkter på toppen har økt. Fremdeles er det inflasjonen som er hovedårsaken til renteøkningen. Den svake kronen som også har vært et argument for videre økning har styrket seg litt gjennom juli måned, men er fremdeles for høy og kan tale for videre økning. Samtidig ser det ut som at toppen er nådd i både Fed og ECB, noe som kan tale for at renteøkningen i Norge også tar en fot i bakken.


Vi oppsummerer juli med følgende data per 31.07. Amerikansk 10 åring ligger på 3,9570 %. Norsk 10 åring er på 3,851 %. Norsk 10 års swap er på 4,04 %. Oljeprisen er på 84,90 USD. OSEBX var opp 2,54 % i juni og er opp 4,70 % hittil i år, OSEFX var opp 3,05 % og er opp 6,9 % hittil i år. S&P 500 var opp 3,11 % og er 19,52 % hittil i år, mens NASDAQ var opp 4,05 % og er opp 37,33 % hittil i år.


Komentarze


BCM_hovedlogo_hvit_300x.png
bottom of page