top of page

Markedsrapport juni 2024

Det må kunne sies at rentenivået gjennom juni måned var volatilt og sterkt preget av motstridene makrotall som både styrket og svekket troen på rentekutt i løpet av høsten. Måneden startet med rentenedgang som blant annet kan forklares med Feds foretrukne inflasjonstall, PCE, som viste et fall ned til 2,6 % på både totalinflasjon og kjerneinflasjon. Månedsveksten var nok en gang på 0,2 %, så dette er nok en bekreftelse på at inflasjonen går i riktig retning. Videre kom ISM indeksen for industrien inn på 48,7, så dette taler for at amerikansk industri fremdeles forventer nedgang i økonomisk aktivitet i tiden fremover. Mye av rentenedgangen ble imidlertid reversert da det kom inn gode ISM tall for servicenæringen og ikke minst sterke Nonfarm Payrolls som viste en kraftig oppgang i antall nye stillinger, samt en stigende lønnsvekst.


På rentemøtet i Fed senere i måneden valgte Fed som ventet å holde renten uendret. Til tross for fall i inflasjonen er det mye som tyder på at Fed fremdeles ikke er komfortabel nok til å kutte renten og på siste dot chartet signaliseres det kun ett kutt først i desember måned. Markedet, derimot, priser inn et rentekutt i november, men holder døren på gløtt med tanke at dette kan skje allerede i september.


ECB, som derimot så inflasjonen løfte seg siste måned, valgte som ventet å kutte renten med 25 punkter. Hvorvidt det kommer flere kutt på de kommende møtene virker nå usikkert og de vektlegger at de vil følge med på økonomiske data før de konkluderer med noe som helst.


Til tross for videre nedgang på norske inflasjonstall, valgte Norges Bank på rentemøtet å skyve på rentebanen og utsette rentekuttet til juni. Markedet, som tidligere har snakket om kutt i desember, er litt mer optimistiske og priser inn et kutt i mars og ytterligere et kutt i juni måned.


Selv om OPEC+ varslet om økt oljeproduksjon i løpet av høsten, klarte likevel oljeprisen å komme seg opp gjennom juni måned. Likevel var dette ikke nok til å løfte den relative oljetunge Oslo Børs denne måneden. Gevinstsikring i shippingaksjer og en tung sjømatsektor sørget for at Oslo endte juni i minus. Samtidig har de amerikanske indeksene nok en gang hatt en sterk måned, hvor de aller største tech selskapene Nvidia og Microsoft konkurrerer om å være verdens mest verdifulle selskap på børsene. Relativ sett fremstår Nasdaq som dyrt priset på multiplene sammenlignet med tidligere perioder, mens Oslo Børs derimot er priset under normalen og fremstår som mer attraktiv enn andre utenlandske børser.


Vi oppsummerer juni med følgende data per 30.06.2024:

US 10 år stat

4,40 %

 

Endring mnd.

Hittil i år

Norsk 10 år stat

3,61 %

OSEBX

- 1,26 %

+ 8,86 %

Norsk 10 år swap

3,78 %

S&P 500

+ 3,47 %

+ 14,48 %

Brent

84,86 USD

Nasdaq

+ 5,96 %

+ 18,13 %


댓글


BCM_hovedlogo_hvit_300x.png
bottom of page