top of page

Markedsrapport mai 2023

Da var mai måned også et avsluttet kapittel og vi begynner å se frem mot et rolig sommermarked. Enn så lenge har det vært lite snakk om «sell in may and stay away», men noe sirkus har det likevel vært.

Vi startet måneden med rentemøte i Norges Bank. Ikke overraskende ble styringsrenten hevet med 25 punkter til 3,25 % og en uttalelse om at det mest sannsynlig også blir nye 25 punkter på rentemøtet i juni. Heller ikke dette var uventet, da markedet fremdeles mener at rentetoppen ikke er nådd. Inflasjonstallene som kom noen dager senere bekreftet dette, da kjerneinflasjonen steg til 6,3 %, mens markedet hadde forventet det motsatte. Vi fikk ganske umiddelbart et løft i rentekurven, som foreløpig indikerer at vi kan forvente en rentetopp på 4 % i løpet av høsten, altså høyere enn hva Norges Bank spådde i sin rentekurve fra mars. Tilsvarende renteheving fikk vi også i FED, men der ser det ut som at vi enn så lenge har nådd en topp med en styringsrente på mellom 5 og 5,25 %. Når det gjelder inflasjonen der, steg den på månedsbasis, men på årsbasis er trenden fremdeles nedover og det ser ut til å berolige markedet. De siste dagene har vi imidlertid sett at markedet priser inn en økt sannsynlighet for at det kan komme en ytterligere heving der også.


Like beroliget har markedet ikke blitt av demokratene og republikanernes håndtering av gjeldstaket. For 79. gang har man kranglet og brukt tid på å diskutere hvorvidt man skal heve taket eller ikke. Mange mener jo at en gjeld på 31.400.000.000.000 USD er mer enn nok, mens andre er nervøs på hva konsekvensene blir hvis man ikke hever dette taket. Ikke overraskende kom man til en løsning denne gangen også. Men likevel, til tross for at «alle» visste at det kom til å ordne seg, skapte det mye unødvendig støy i markedene.

Selskapene på Oslo Børs avsluttet også 1. kvartals rapporteringen denne måneden. Alt i alt var det gode resultater og det var langt flere selskaper som leverte bedre enn ventet på både driftsresultat og nettoresultat, enn det var selskaper som leverte svakere enn ventet. Nå hadde imidlertid forventningen kommet ned i forkant av tallene, så dette er nok med på å forklare hvorfor man tilsynelatende leverte så gode tall. Reaksjonen i markedet var likevel at det var flere selskaper som falt i verdi som følge av rapporteringen, enn det var selskaper som steg.


Det har vært mye snakk om kronekursen de siste ukene, men noe positivt kommer det ut ifra dette. Etter å ha sett at forventet inntjening i selskapene har falt gjennom hele året, har vi sett en oppgang de siste ukene, hovedsakelig på grunn av at de største selskapene på børsen i stor grad har inntjeningen sin i utenlandsk valuta og kronekursen har svekket seg ytterligere de siste ukene.


Vi oppsummerer mai med følgende data per 31.05. Amerikansk 10 åring ligger på 3,637 %. Norsk 10 åring er på 3,336 %. Norsk 10 års swap er på 3,48 %. Oljeprisen er på 73,54 USD. OSEBX var ned 2,27 % i april og er opp 0,8 % hittil i år, OSEFX var ned 1,96 % og er opp 3,68 % hittil i år. S&P 500 var opp 0,25 % og er 8,86 % hittil i år, mens NASDAQ var opp 5,80 % og er opp 23,82 % hittil i år.Comments


BCM_hovedlogo_hvit_300x.png
bottom of page