top of page

Markedsrapport mars 2023

Noen som husker tilbake til mars 2021 da fondsforvalter Bill Hwang i Archegos Capital gikk på en gigantsmell i markedet og fikk tidenes marginkrav? Credit Suisse var involvert, men ikke så kjapp på avtrekkeren og måtte konstatere et tap for banken på 5 mrd USD. Mer om dette nedenfor.


Mars måned startet imidlertid med å fortsette trenden vi har sett gjennom januar og februar med stigende renteforventninger pga inflasjonen, samt en påfølgende frykt for resesjon. Markedet var ganske klar på at styringsrentene skulle opp på rentemøtene i ECB, USA og i Norge senere i måneden, samt de påfølgende møtene fremover. Markedet priset blant annet inn nye 50 punkter på møtet i Fed i slutten av måneden, samt en topp på 6 % i slutten av september.


Like før rentemøtene var det imidlertid andre ting i markedene som skulle påvirke alt. Vi fikk først en kollaps i Silicon Valley Bank (SVB) i USA, da de opplevde at innskuddskundene trakk ut det de kunne av kapital fra banken, en klassisk bank-run. Det som var spesielt, var at banken ikke hadde noen utlånstap av betydning. Banken hadde derimot vært benyttet som en innskuddsbank for mange av start-up selskapene i Silicon Valley, så de hadde rikelig med innskudd. Problemet var at mye av dette var plassert statsobligasjoner med lang durasjon. Når rentene steg, falt markedsverdien til disse obligasjonene. Når kundene så trakk ut pengene fra banken av frykt for at banken ikke kunne realisere pengene, oppstod det kollaps. Selv med garantier fra Fed og myndighetene, var ikke dette nok og banken kollapset. I forbindelse med dette, søkte markedet med lykt og lupe etter andre banker med utfordringer. Man måtte dessverre ikke lete lenge, før ny frykt oppstod i Credit Suisse. Etter mange år med svært dårlig risikostyring og store tap, var ikke lenger største aksjonær interessert i å tilføre ny kapital og aksjekursen stupte. Enden på visen her ble et tvangsekteskap med UBS, etter krav fra det sveitsiske finanstilsynet. Det aller mest oppsiktsvekkende i forbindelse med dette, var at verdien på samtlige fondsobligasjoner ble skrevet ned til null til tross for at egenkapitalen ikke ble nullet ut. Dette er i strid med all praksis, noe som EUs regulatoriske myndigheter umiddelbart uttalte. Det må presiseres at ingen av våre kunder eier fondsobligasjoner.


Dette påvirket markedene umiddelbart og vi fikk store kursbevegelser verden over, særlig i rentemarkedet hvor også kredittmarginene økte. Midt i støyen fikk vi dommen fra rentemøtene. Før urolighetene i markedet hadde man ventet nye 50 punkter fra Fed. Resultatet ble imidlertid nye 25 punkter, til et nivå mellom 4,75-5,00 %. Rentetoppen er også kraftig redusert og markedet forventer nå en topp i overkant av 5 % før sommeren. Norges Bank leverte på sin side også en renteheving på 25 punkter. Markedet forventer ytterligere to hevinger før vi eventuelt ser en topp.


Vi oppsummerer mars med følgende data per 31.03. Amerikansk 10 åring ligger på 3,49 %. Norsk 10 åring er på 2,995 %. Norsk 10 års swap er på 3,1130 %. Oljeprisen er på 79,77 USD. OSEBX var ned 3,816 % i mars og er opp 0,38 % hittil i år, OSEFX var ned 3,15 % og er opp 2,96 % hittil i år. S&P 500 var opp 3,51 % og er 7,03 % hittil i år, mens NASDAQ var opp 6,69 % og er opp 16,77 % hittil i år.Comments


BCM_hovedlogo_hvit_300x.png
bottom of page