top of page

Markedsrapport november 2022

Året 2022 nærmer seg en slutt og vi begynner å ane konturene av hvordan året som helhet kommer til å se ut. November er uansett et avsluttet kapittel som ikke skapte for mye turbulens i markedene og som har fortsatt trenden fra forrige måned. Det som har preget måneden er blant annet markedenes jakt etter signaler på at vi nærmer oss en rentetopp, samt Kina og deres håndtering av Covid, som igjen har havnet i medias søkelys. Grunnet lav vaksineringsandel, særlig blant de eldre, er smitten på vei oppover igjen og man frykter en forlenget nedstengning av samfunnet. Samtidig ser vi store protester og demonstrasjoner mot videre nedstenging og krav til gjenåpning av samfunnet. En gjenåpning av samfunnet vil kunne stimulere økonomien og hjelpe oss ut av en evt. resesjon. Ellers har Biden og Xi omsider hatt en samtale. Det kom ikke så mye ut av dette møtet, men de var nå begge enige om at bruk av atomvåpen ikke er måten å løse problemer på.


Vi slipper ikke unna rentemøter denne gangen heller. På rentemøtet i USA hevet Fed renten nok en gang med 75 punkter, til et nivå mellom 3,75 % og 4,00 %. Fremdeles er det fokus på lønnsvekst og et stramt arbeidsmarked. Samtidig er det mindre prispress på grunn av produksjonsproblemer, som følge av samfunnet har åpnet opp igjen etter covid. Markedet venter uansett ytterligere en renteheving i desember og en på nyåret, noe som forhåpentligvis skal gi en rentetopp i mars i underkant av 5 %.


Norges Bank er litt mer avventende og hever renten kun med 25 punkter denne gangen til 2,5 %, selv om de fleste markedsaktører forventet 50 punkter. Fremdeles er inflasjonen høy, men man ser tegn til nedkjøling av økonomien generelt. Markedet venter ytterligere en 25 punkts økning i desember og en mulig topp på 3,25 % en gang på nyåret.

Inflasjonstallene som ble offentliggjort noen dager etter rentemøtene, viser at inflasjonen i USA faller videre, denne gang ned til 7,7 % fra 8,2 % måneden før. Markedene liker det de ser og priser inn rentekutt i slutten av 2023, selv om Fed hevder at rentene skal holde seg høye lenge. Inflasjonstallene fra Norge stiger imidlertid videre fra 6,9 % til hele 7,5 %.


Oppsummert har rentene falt gjennom november måned og dette har igjen preget aksjemarkene. Indikasjoner som kan tale for at vi nærmer oss en rentetopp og videre et rentekutt, sender aksjemarkedene oppover, mens nyheter som indikerer høyere renter sender markedene nedover. Dette kommer nok til å fortsette videre inn i desember og det nye året.


Vi oppsummerer november med følgende data per 30.11.2022. Amerikansk 10 åring ligger på 3,7 %. Norsk 10 åring er på 3,165 %. Norsk 10 års swap er på 3,275 %. Oljeprisen er på 85,43 USD. OSEBX var opp 3,86 % i november og er opp 1,61 % i 2022, OSEFX var opp 4,5 % og ned 5,32 i år. S&P 500 var opp 5,38 % og er ned 14,39 % i 2022, mens NASDAQ var opp 4,37 % i november og er ned 26,70 % i 2022.
Comentários


BCM_hovedlogo_hvit_300x.png
bottom of page