top of page

Markedsrapport oktober 2023

Sentralbankene har helt bensin på bålet og nå har bålet tatt kontroll. Til tross for at FED ikke har hevet renten siden juni, har vi sett en kraftig økning i amerikanske renter. Mens den amerikanske 2-åringen har vært relativ flat siste måned, har 10-åringen testet ut nivåer vi ikke har sett siden 2007. Intradag passerte vi 5 % i midten av måneden, men har kommet litt ned siden da. I og med at dette er verdens viktigste rente, har dette også påvirket våre lokale rentemarkeder. Det er ingen tvil om at rentene nå spiller hovedrollen etter mange år som statist og vil gi god renteavkastning fremover.


Det er mange forklaringer på oppgangen siste tiden. Først og fremst er det nok en rekke sterke makrotall som styrker troen på en langvarig høy rente. ISM indeksen for industrien bedret seg kraftig og kom inn på 49, opp fra 47,6 i forrige måned. For servicenæringen kom indeksen inn på 53,5. Dette er en nedgang, men fremdeles indikerer det et positivt syn på fremtiden. Vi fikk også sterke jobbtall fra non-farm payroll (sysselsetting utenfor jordbruket), som meldte om 336000 nye jobber mot ventet 170.000. Det ble også opprevidert tall fra de to foregående månedene, så det er lite foreløpig som tyder på at sysselsettingen stopper opp som følge av renteøkningene. Inflasjonstallene fra USA var også høyere enn forventet og sendte rentene opp. Enn så lenge ser det ut som at nedgangen i tallene vi har sett tidligere i år har stoppet opp


Fremdeles er det usikkert på hvorvidt FED kommer til å heve renten videre. I en tale avlyste Powell renteøkning på novembermøtet (noe som nå er bekreftet), men som vanlig utelukker de ikke videre økninger. Alt avhenger av fremtidige data. Imidlertid taler mer og mer for at toppen er nådd, til tross for sterke makrotall. Fra å ha et nærmeste ensidig syn på inflasjonen, har FED i det siste lagt mer vekt på at man også må balansere rentesynet mer i retning av realøkonomien. Nå ser vi at både 2- og særlig 10-åringen har kommet såpass langt opp at de på mange måter gjør jobben til FED og av den grunn har ikke FED samme behov for selv å heve renten ytterligere.


Selv om det er amerikanske makrotall og renter som leder an og definerer finansmarkedene, skal vi ikke glemme Norge. Norsk totalinflasjon og kjerneinflasjon kom ned fra forrige måned, til hhv 3,3 % og 5,7 %. Begge godt under markedets forventning og stryker troen på at toppen også er nådd i Norge. Enn så lenge venter vi på Norges Banks rentemøte i desember hvor vi skal få fasiten.


Aksjemarkedene og særlig de amerikanske har vært sure de siste månedene, men er enn så lenge godt i pluss hittil i år. Mye av dette er imidlertid takket være Magnificent 7(Apple, Microsoft, Google, Amazon, Nvidia, Facebook og Tesla). Vekter man alle selskapene likt på S&P, er indeksen godt i minus. Og nå har Mag 7 også begynt å falle, så det kan bli en spennende avslutning på året.


Vi oppsummerer oktober med følgende data per 31.10. Amerikansk 10 åring ligger på 4,9339 %. Norsk 10 åring er på 4,057 %. Norsk 10 års swap er på 4,24 %. Oljeprisen er på 84,49 USD. OSEBX var ned 0,77 % og er opp 7,74 % hittil i år, OSEFX var ned 1,63 % og er opp 6,73 % hittil i år. S&P 500 var ned 2,2 % og er opp 9,23 % hittil i år. NASDAQ var ned 2,78 % og er opp 23,02 % hittil i år.Comments


BCM_hovedlogo_hvit_300x.png
bottom of page