top of page

Kompetanse teller

Investering i kompetanse dreier seg ikke bare om kompetanseheving, men om å oppnå best mulig eller riktig type kompetanse for å utføre oppgaver og nå mål.


Kompetansen til ansatte i kommuner og fylkeskommuner er sektorens viktigste ressurs. Et arbeidsliv med raske omstillinger gjør at alle må regne med endringer i arbeidsoppgavene og nye krav om å tilegne seg relevant kompetanse og ferdigheter.


Nå tilbys et høyskolestudium i kommunal finansforvaltning, mer informasjon finner du her:Comments


BCM_hovedlogo_hvit_300x.png
bottom of page